രക്ത സമ്മർദ്ദം; താനൂർ എം.എൽ.എയും നിയുക്ത മന്ത്രിയുമായ വി.അബ്ദുറഹ്മാൻ ആശുപത്രിയിൽ.

താനൂർ എം.എൽ.എയും നിയുക്ത മന്ത്രിയുമായ വി.അബ്ദുറഹ്മാൻ ആശുപത്രിയിൽ. രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഏകമന്ത്രിയും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

സിപിഎം മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വി.അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിരവധി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടങ്കിലും അതിലും അദ്ദേഹത്തെ ലഭിച്ചില്ല. വൈകീട്ട് വരെ അദ്ദേഹം എവിടെയെന്ന അനിശ്ചിതത്യം തുടർന്നു. വൈകീട്ട് സി പി എം ജില്ല സെക്രെറ്ററിയേറ്റ് അംഗം വി.അബ്ദുറഹ്മാൻ എവിടെയെന്നതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ സന്ദേശം നൽകി.

അദ്ദേഹത്തിന് രക്തസമ്മർദം കൂടി 24 മണിക്കൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം നാളെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണുമെന്നുമാണ് വീഡിയോയിയിലെ ചുരുക്കം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഏതു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണെന്ന വിവരം പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

Discover more from politicaleye.news

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

Scroll to Top