Tag: #Hijabi

ചിലർ ഹിജാബിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു, ചിലർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മുണ്ട്‌ ധരിച്ചുകയറണമെന്ന് വാദിക്കുന്നു. എന്തുസന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇത് ഒരൊറ്റരാജ്യമാണോ? മദ്രാസ് ഹൈകോടതി;

Some advocate for hijab, while others argue for wearing mundah in the temple. What message are you trying to convey, is this a single country? Madras High Court;..
#Hijabi, #Hijab, #Dhothi #madrasHycourt,

Continue reading