𝙿𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕𝚎𝚢𝚎. 𝙽𝚎𝚠𝚜

കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ലോഡ്ജിനുള്ളിൽ യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്നു;

കാസർഗോഡ് യുവതിയെകുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ്.കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ആണ് സംഭവം. ഉദുമ അരമങ്ങാനംബാരമുക്കുന്നോത്ത്‌സ്വദേശിനിയായ ദേവികയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.പ്രതിയായയുവാവ്കൊലപാതകത്തിന്ശേഷംപോലീസിൽകീഴടങ്ങി.ബോവിക്കാനം സ്വദേശി സതീഷ് ആണ്പോലീസിൽകീഴടങ്ങിയത്.


Kasrgod news Devika murder case #kasargodNews