അമിത്ഷായുടെ കേരള സന്ദർശനം മാറ്റിവച്ചു;

വെബ് ഡസ്ക് :-കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ കേരള സന്ദർശനം നീട്ടിവച്ചു. ചില ഔദ്യോഗിക കാരണത്താലാണ് തീരുമാനമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ തീയ്യതി വൈകാതെ അറിയിക്കും. നേരത്തെ ഏപ്രിൽ 29-നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരയുടെ കേരള സന്ദർശനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

Discover more from politicaleye.news

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

Scroll to Top