Advertisements


Cowin.gov.in എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു സേർച്ച് ചെയ്യുക.,

CO-WIN പോർട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക.

Register/Sign in yours self സെലക്ട് ചെയ്യുക.
മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്ന OTP എന്റർ ചെയ്യുക.
Verify ചെയ്യുക.
CoWin.gov.in

By Inews

Leave a Reply